Nyhetsbildet dekker IT-trusler avdekket i store selskap, men det betyr ikke at mindre og mellomstore bedrifter ikke rammes de også. Dataangrep kan koste store summer å rydde opp i.  

Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og vi i First IT, mener mindre virksomheter er ekstra utsatte for dataangrep. Har din bedrift fokus på cybersikkerhet? Har dere ekstern back up? Har dere på plass en prosess for å håndtere IT-trusler? Gir dere de ansatte cybersikkerhetsopplæring? 

Ifølge Norsk Senter for Informasjonssikring (NORSIS) er trusler og trender i en digital hverdag mot små og mellomstore bedrifter fremtredende de siste årene.   

Samtidig som antall svindler og bedragerier på en rekke områder økte i 2019, tror en av fire norske bedrifter at de nærmest er immune mot dataangrep. ! Sitat fra NORSIS-rapporten publisert 4. februar 2020, om trusler og trender 2019-2020

Cyberkriminalitet er en reell trussel for alle. Både bedrifter og enkeltpersoner. I Norge er vi positivt fremoverlent når det gjelder nye digitale løsninger og duppedingser, men da er det også viktig å være føre var i forhold til sikkerhet.  

Mange tror at det er en nesten umulig å sikre seg tilstrekkelig mot angrep. Kunnskap og opplæring er en viktig brikke i cybersikkerhetsarbeidet. Menneskelige feiltrinn i form av enkle passord, nedlastinger, trykking på ukjente linker, og oppgivelse av personlig informasjon kommer man gjerne ikke 100% utenom. Da kan den mest verdifulle løsningen være ekstern back up av bedriftens data. Vi har hjulpet bedrifter tilbake i drift, som kunne stått på bar bakke om de ikke hadde hatt denne løsningen tilgjengelig.  

Vi anbefaler alle bedriftsledere om å få en oversikt over bedriftens verdier og gjøre en risikovurdering. Kundekontakter og historikk, lagerbeholdning, tekniske tegninger og løsninger, samt prosjektdata er typiske verdier man kan miste over natten. Hvis man kartlegger egne sårbarheter og trusler for deretter å iverksette tiltak kommer man langt lenger i forhold til å ivareta arbeidsplassen, enn om man stikker hodet i sanden og venter.  

Sannsynligvis vil ett av de viktigste tiltakene være ekstern back up. Da kan vi hjelpe dere. Ta kontakt: post@firstit.no.  

Kilde: https://norsis.no/trusler-og-trender-2019-2020/