Noen mener IT-firmaer er trege og/eller hemmeligholder hvordan de jobber med SDG/bærekraftsmål og tiltak. Vi ønsker å gjøre en forskjell, og vil være åpen om hvordan vi ønsker å bidra.

Mangfold og trygg arbeidsplass

For oss betyr mangfold alt som gjør mennesker unike. Variasjon i perspektiv og bakgrunn bidrar til å skape verdier og gjøre oss sterkere rustet til å møte våre kunder med de beste løsningene. Det at våre ansatte er forskjellige gjør First IT til et bedre selskap.

Vi tilrettelegger for en trygg og sikker arbeidsplass, med en meningsfylt arbeidsdag.

 • FNs bærekraftsmål skal utrydde ekstrem fattigdom, utjevne sosiale ulikheter og skape en bærekraftig utvikling innen 2030.
 • Bærekraftsmål 8 sier at vi skal jobbe for «bærekraftig økonomisk vekst, full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle».
 • ILO mener at anstendig arbeid er nøkkelen for å bekjempe fattigdom.

Hva kan vi gjøre?

Tilrettelegge for:

 • arbeid som er produktivt og gir en rettferdig inntekt
 • sikkerhet på arbeidsplassen
 • sosial beskyttelse til familier

Bærekraftsmål 10 har som mål å redusere ulikheten i og mellom land. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men ikke automatisk ført til mindre fattigdom eller mer likhet.

Hva kan vi gjøre?

 • Si i fra dersom du ser noen som helst form for diskriminering eller rasisme
 • Være inkluderende
 • Donere utstyr som blir overflødig (eksempelvis har vi gitt overflødig datautstyr til skoler/elever).

Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

Hva vi kan gjøre?

 • Ikke ta likestilling for gitt
 • Passe på språkbruken: Om du opplever at venner, bekjente eller kollegaer snakker nedverdigende om kvinner og omtaler dem som mindre verdt, mindre intelligente eller inkompetente sammenliknet med menn, si ifra at det ikke er greit.

Kompetanse, informasjonssikkerhet og stabile IT systemer

Vi strekker oss for at kunden skal velge oss. Kunden skal oppleve oss som proaktive og nyskapende, og samtidig trygge, åpen og lyttende. Vi skal utvikle oss videre og være åpne om hvordan vi behandler personopplysninger. Personvern handler ikke bare om å etterleve personvern regler, men også om å forstå og vektlegge menneskets rettigheter og friheter i møte med teknologien.

Vi skal ivareta kundenes informasjon på en god og trygg måte.

I tillegg skal vi gi neste generasjon IT eksperter et trygt sted å starte sin karriere.

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Hva kan vi gjøre?

 • Vi leverer sikre, stabile og brukervennlige tjenester til våre kunder. Deriblant backup løsninger.
 • Systematisk og målrettet arbeid for å forhindre cyberangrep og andre sikkerhetshendelser blir viktig også framover. Godt sikkerhetsarbeid fortsetter å være avgjørende for å kunne bevare kundenes og samfunnets tillit til oss, og for å opprettholde vår konkurransekraft over tid.

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Hva kan vi gjøre:

 • Teknologi, reguleringer og kundeatferd er drivere for endringer vi ser rundt oss, og som gjør at vi B2B IT må tilpasse oss.
 • Vi ser stor verdi i å utvikle egne ansatte til å møte morgendagens muligheter og behov. Vi mener at alle trenger kompetanseløft, og investerer derfor i læring og utviklingstilbud for våre medarbeidere, samt tar inn elever til praksisplass når vi har mulighet.

Stoppe klimaendringene

Innebærer å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Hva kan vi gjøre?

 • Vi er opptatt av å velge leverandører som opererer i henhold til våre forventninger og krav, også når det gjelder menneskerettigheter, miljø og etikk, og som kan bidra til ansvarlige og mer bærekraftige løsninger.
 • Våre kontorer har sensorstyrt lysregulering.
 • Vi slår av ovner når vi forlater kontoret.
 • Vi resirkulerer, både daglig avfall og ødelagt datautstyr/komponenter.
 • Vi reduserer reisevirksomhet gjennom å primært gi fjernstøtte (remote support).