Hva er IoT?

IoT «ting» har en sender og en mottaker for data. Det er alle duppedingsene vi etter hvert har som gjør hverdagen enklere og samtidig komplisert, og desto viktigere at man foretar grep for datasikkerhet. Både personlig og på arbeidsplassen. Det du gjør, kan påvirke arbeidsplassen din. Det du gjør, kan påvirke livet ditt, og familien din.

Sensor og aktuator, hva er det da?

En sensor kan eksempelvis være en smart lampe eller termostat som du har montert i huset eller på hytten. Disse har en sensor som sier noe om hvor lyst eller varmt det er. En aktuator, er en teknisk innretning som ved hjelp av styresignaler fra sensoren utfører en mekanisk bevegelse. For at du skal kunne fjernstyre lys eller varme, så trengs koding/datateknologi, og dette kan være en inngangsport til ditt liv. Eksempelvis i form av datasamling. Per i dag har vi digitale fotspor i smart-hjem, smart-biler, treningsklokker, mobiltelefon, nettbrett, PC, app’er, kjøpekort, websider, SoMe, bombrikker, kommunikasjonsplattformer (Google Classroom, Vigilo, MS Teams, Whatsapp, Hangouts og flere), e-post, ringerklokke med kamera.

Ifølge ENISA* er truslene og risikoen knyttet til IoT-enhetene, systemene og tjenestene mangfoldige og utvikler seg raskt. Med stor innvirkning på innbyggernes sikkerhet, personlig datasikkerhet og privatliv er trussellandskapet ved bruk av IoT (smart-objekter) ekstremt bredt. Derfor er det viktig å forstå hva som må sikres, og å utvikle spesifikke sikkerhetstiltak for å beskytte smart-objektene mot cybertrusler.

De fleste ansatte tar med seg mobiltelefonen sin på jobb. De har sannsynligvis en telefon med nedlastede applikasjoner for både privat- og jobbrelatert bruk. Kanskje arbeidsplassen også trenger veiledning og kvalitetssikring av datasikkerheten på arbeidsplassen deres. Vi hjelper din bedrift!

Du som leser dette er gjerne over gjennomsnittet interessert i datateknology og cybersikkerhet. Lyst å teste deg? ENISA har laget quiz for læring og bevisstgjøring: https://cybersecuritymonth.eu/references/quiz-demonstration/intro 

The European Union  Agency for Cybersecurity (ENISA) is the EU’s agency dedicated to achieving a high common level of cybersecurity across Europe.