Det har det siste halvåret vært utført store oppdateringer i vårt datasenter. Dette innebærer et betydelig høyere tjenestenivå for våre kunder. Mindre risiko for nedetid, og mer robust infrastruktur. Dette inkluderer to nye separate nødstrømsgeneratorer, og som første datasenter på Vestlandet benyttes sentraliserte UPS’er med Li-Ion batterier.

Det er også etablert nytt kjølesystem med frikjøling i tråd med vår Grønn Energi visjon. Dette gir betydelig strømreduksjon, som i tillegg til å være miljøvennlig innebærer økonomisk besparelse for våre kunder.