Gjennom First IT Scan forprosjekter identifiserer First IT de områdene hvor det er nødvendig å forbedre eksisterende infrastruktur. Deretter utføres strukturerte og dokumenterte migrerings-aktiviteter for å klargjøre hele driftsmiljøet til et ”common operating environment”.

Kunden kan velge mellom å utnytte First ITs system design spesifikasjoner og ”abonnere” på beste praksis løsninger og selv stå for implementering av dem.