Kommunikasjonsløsningene

Motoren som gjør at informasjonsflyten fungerer i en organisasjon!

Kommunikasjonsplattformen kobler sammen alle de separate delene av infrastrukturen – og kalles med rette blodårene i et IT miljø. Målsetningen med infrastrukturen er å sikre flyt av informasjon i alle deler av organisasjonen.

KundeVerdi

En solid kommunikasjonsplattform danner ofte grunnlaget for å kunne forbedre en virksomhet. En robust løsning danner muligheter for å gjøre organisasjoner mer mobile og effektive. First ITs kommunikasjonsløsninger er et trygt valg og gir grunnlag for langsiktig partnerskap med kunder, leverandører og eiere.

KartleggingsProsess

For å kunne gi råd til kunder ved valg av løsninger er det viktig å få gjennomført en kartlegging av nå situasjonen og gjøre en vurdering av fremtidige krav og behov. Denne kartleggingen vil kunne danne grunnlaget for utarbeidelse og design av ny løsning. Noen av aktivitetene utover dette vil være gjennomgang av mulige teknologivalg og løsningsalternativer, gjennomføring av konsekvensanalyse forbundet med forskjellige løsningsalternativer, migreringsplaner osv. Disse aktivitetene utføres gjennom workshops og/eller i forprosjekt.

Våre kommunikasjons-løsninger omfatter følgende områder:

First IT AS

Telefon: +47 55 62 19 00