Den beste løsningen tilpasset din bedrift!

IT Drift

Vi drifter IT-systemer, enten de fysisk befinner seg i kundens lokaler, i vårt hostingmiljø eller ute i nettskyen. Omfanget tilpasses din bedrifts behov, det være seg fra å ta totalansvaret for bedriftens IT-drift til å avlaste med tjenestene som gjør hverdagen enklere. En driftsavtale gir forutsigbare kostnader og tilgang til oppdatert IT-kompetanse, uavhengig av om driften skjer i din bedrifts lokaler eller hos oss.

  • Trenger dere en IT driftspartner?

  • Trenger IT avdeling deres avlastning eller et ekstra hode?